Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 20k
Czwartek, 10 czerwca 2021 r. - Strasburg

4. Pierwsza część głosowania
CRE

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Naruszenie Konwencji ONZ o prawach dziecka i wykorzystywanie nieletnich przez marokańskie władze w czasie kryzysu migracyjnego w Ceucie
Wspólny projekt rezolucji, zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0359/2021 i B9-0362/2021, który złożyli: Željana Zovko, Andrey Kovatchev, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Gabriel Mato, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Magdalena Adamowicz, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil i Maria Walsh, w imieniu grupy PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Nacho Sánchez Amor, w imieniu grupy S&D, Jordi Cañas, Luis Garicano, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță i Dragoş Tudorache, w imieniu grupy Renew, Salima Yenbou, Ernest Urtasun i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Assita Kanko i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie naruszenia Konwencji ONZ o prawach dziecka i wykorzystywania nieletnich przez marokańskie władze w czasie kryzysu migracyjnego w Ceucie (RC-B9-0349/2021);

Sytuacja na Sri Lance, w szczególności aresztowania na mocy ustawy o zapobieganiu terroryzmowi
Wspólny projekt rezolucji, zgonie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021, B9-0358/2021, B9-0361/2021 i B9-0363/2021, który złożyli: Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Maria Walsh i Stanislav Polčák, w imieniu grupy PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino i Isabel Santos, w imieniu grupy S&D, Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Dragoş Tudorache, w imieniu grupy Renew, Hannah Neumann i Sara Matthieu, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Elżbieta Rafalska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca i Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR, Marisa Matias, w imieniu grupy The Left, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji na Sri Lance, w szczególności aresztowań na mocy ustawy o zapobieganiu terroryzmowi (2021/2748(RSP)) RC-B9-0355/2021;

Uznanie przez Rosję niemieckich organizacji pozarządowych za organizacje niepożądane i zatrzymanie Andrieja Piwowarowa
Wspólny projekt rezolucji, zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021, B9-0352/2021 i B9-0360/2021, który złożyli: Željana Zovko, Andrius Kubilius, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Jerzy Buzek, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Tom Vandenkendelaere, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, David Lega, Inese Vaidere, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Maria Walsh i Helmut Geuking, w imieniu grupy PPE, Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Włodzimierz Cimoszewicz i Norbert Neuser, w imieniu grupy S&D, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Dragoş Tudorache, w imieniu grupy Renew, Sergey Lagodinsky i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Charlie Weimers, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle, Dace Melbārde i Witold Jan Waszczykowski, w imieniu grupy ECR, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie uznania przez Rosję niemieckich organizacji pozarządowych za organizacje niepożądane i zatrzymania Andrieja Piwowarowa (2021/2749(RSP)) (RC-B9-0347/2021);

Sytuacja w zakresie praw człowieka i sytuacja polityczna na Kubie
Wspólny projekt rezolucji, zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu zastępujący projekty rezolucji B9-0341/2021, B9-0343/2021 i B9-0346/2021/REV, który złożyli: Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Gabriel Mato i Antonio López-Istúriz White, w imieniu grupy PPE, Javier Nart, Malik Azmani, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i sytuacji politycznej na Kubie (2021/2745(RSP)) (RC-B9-0341/2021);

Systematyczne represje na Białorusi i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie
Wspólny projekt rezolucji, zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0328/2021, B9-0332/2021, B9-0339/2021, B9-0340/2021 i B9-0344/2021, który złożyli: Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac i Isabel Wiseler-Lima, w imieniu grupy PPE, Pedro Marques, Tonino Picula i Robert Biedroń, w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Bogdan Rzońca, Charlie Weimers, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Roberts Zīle i Dace Melbārde, w imieniu grupy ECR, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie systematycznych represji na Białorusi i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie (2021/2741(RSP)) (RC-B9-0328/2021);

Sytuacja w Afganistanie
Wspólny projekt rezolucji, zgodnie z art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu, zastępujący projekty rezolucji B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-0326/2021, B9-0327/2021 i B9-0329/2021, który złożyli: David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren i Tom Vandenkendelaere, w imieniu grupy PPE, Pedro Marques i Elena Yoncheva w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, Erik Marquardt i Hannah Neumann, w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska i Carlo Fidanza, w imieniu grupy ECR, i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji w Afganistanie (2021/2712(RSP)) (RC-B9-0324/2021);

Europejska inicjatywa obywatelska „Skończmy z chowem klatkowym”
Projekt rezolucji B9-0296/2021;

Wspieranie równouprawnienia płci w kształceniu i pracy zawodowej w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM)
Sprawozdanie w sprawie wspierania równouprawnienia płci w kształceniu i pracy zawodowej w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) [2019/2164(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021).

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę
Projekt rezolucji B9-0305/2021;

Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej oraz stosowanie rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2092 w sprawie warunkowości
Projekt rezolucji B9-0319/2021;

Opinia Parlamentu w sprawie prowadzonej obecnie przez Komisję i Radę oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0331/2021.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00 (pkt 9 protokołu z dnia 10.6.2021).

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności