Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 18k
Četvrtak, 10. lipnja 2021. - Strasbourg

7. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 23 zapisnika od 9.6.2021..)


7.1. Kršenje Konvencije UN-a o pravima djeteta i iskorištavanje maloljetnika koje provode marokanske vlasti uslijed migrantske krize u Ceuti

Prijedlozi rezolucija B9-0323/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-0353/2021, B9-0359/2021 i B9-0362/2021 (2021/2747(RSP))

Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nacho Sánchez Amor, Jordi Cañas, Salima Yenbou, Jorge Buxadé Villalba i Miguel Urbán Crespo predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Andrey Kovatchev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bettina Vollath, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nathalie Loiseau, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Maximilian Krah, u ime Kluba zastupnika ID-a, Charlie Weimers, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pernando Barrena Arza, u ime Kluba zastupnika The Left, Clara Ponsatí Obiols, nezavisna zastupnica, Francisco José Millán Mon, Isabel Santos, Maite Pagazaurtundúa, Jordi Solé, Silvia Sardone i Manu Pineda.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su Javier Zarzalejos, Juan Fernando López Aguilar, Ilhan Kyuchyuk, Bernhard Zimniok, Gabriel Mato, Jan-Christoph Oetjen, Susanna Ceccardi, Izaskun Bilbao Barandica i Dominique Bilde.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 11 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 9 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje)


7.2. Stanje na Šri Lanki, posebno uhićenja u skladu sa Zakonom o sprečavanju terorizma

Prijedlozi rezolucija B9-0354/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-0357/2021, B9-0358/2021, B9-0361/2021 i B9-0363/2021 (2021/2748(RSP))

Tomáš Zdechovský, Isabel Santos, Svenja Hahn, Sara Matthieu, Ryszard Czarnecki, Marisa Matias i Dominique Bilde predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nikolaj Villumsen, u ime Kluba zastupnika The Left, i Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 11 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 9 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje)


7.3. Rusko uvrštenje njemačkih nevladinih organizacija na popis „nepoželjnih organizacija” i pritvaranje Andreja Pivovarova

Prijedlozi rezolucija B9-0322/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-0351/2021, B9-0352/2021 i B9-0360/2021 (2021/2749(RSP))

Andrius Kubilius, Norbert Neuser, Bernard Guetta, Sergey Lagodinsky, Anna Fotyga i Clare Daly predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Thijs Reuten, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gunnar Beck, u ime Kluba zastupnika ID-a, Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika The Left, Dorien Rookmaker, nezavisna zastupnica, Helmut Geuking, Pierfrancesco Majorino, Svenja Hahn, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo i Łukasz Kohut.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

Govorili su Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 11 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje).

Objava rezultata glasovanja: točka 9 zapisnika od 10.6.2021. (amandmani); točka 15 zapisnika od 10.6.2021. (konačno glasovanje)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:51 h.)

Posljednje ažuriranje: 1. prosinca 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti