Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 7k
Четвъртък, 10 юни 2021 г. - Страсбург

11. Второ гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Нарушаване на Конвенцията на ООН за правата на детето и използване на непълнолетни лица от мароканските органи в миграционната криза в Сеута
Общо предложение за резолюция RC-B9-0349/2021;

Положението в Шри Ланка, по-специално арестите по реда на Закона за предотвратяване на тероризма
Общо предложение за резолюция RC-B9-0355/2021;

Включването, от страна на Русия, на германски НПО в списъка на „нежеланите организации“ и задържането на Андрей Пивоваров
Общо предложение за резолюция RC-B9-0347/2021;

Правата на човека и политическото положение в Куба
Общо предложение за резолюция RC-B9-0341/2021;

Системни репресии в Беларус и последиците от тях за европейската сигурност вследствие на отвличанията от борда на граждански самолет на ЕС, прихванат от беларуските органи
Общо предложение за резолюция RC-B9-0328/2021;

Положението в Афганистан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0324/2021;

Европейска гражданска инициатива „Да сложим край на отглеждането на животни в клетки“
Предложение за резолюция B9-0296/2021;

Насърчаване на равенството между половете в рамките на образованието и професионалното развитие в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ)
Доклад относно насърчаването на равенството между половете в рамките на образованието и професионалното развитие в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) [2019/2164(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021);

Бъдещо финансиране от ЕС за радиомрежата „Euranet Plus“
Предложение за резолюция B9-0316/2021.

Гласуването ще продължи до 15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 16.30 ч. (точка 15 от протокола от 10.6.2021 г.).

(Заседанието е прекъснато в 13.46 ч.)

Последно осъвременяване: 1 декември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност