Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Čtvrtek, 10. června 2021 - Štrasburk

11. Druhé hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Porušení Úmluvy OSN o právech dítěte a využívání nezletilých marockými orgány v migrační krizi v Ceutě
Společný návrh usnesení RC-B9-0349/2021;

Situace na Šrí Lance, zejména zatýkání na základě zákona o předcházení terorismu
Společný návrh usnesení RC-B9-0355/2021;

Zařazení německých nevládních organizací na seznam „nežádoucích organizací“ Ruskem a zadržení Andreje Pivovarova
Společný návrh usnesení RC-B9-0347/2021;

Lidská práva a politická situace na Kubě
Společný návrh usnesení RC-B9-0341/2021;

Systematické represe v Bělorusku a jejich důsledky pro evropskou bezpečnost v návaznosti na únosy z civilního letadla EU zadrženého běloruskými orgány
Společný návrh usnesení RC-B9-0328/2021;

Situace v Afghánistánu
Společný návrh usnesení RC-B9-0324/2021;

Evropská občanská iniciativa „End the cage age“ (Konec doby klecové)
Návrh usnesení B9-0296/2021;

Prosazování rovnosti žen a mužů ve vzdělávání a zaměstnání v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (obory STEM)
Zpráva o prosazování rovnosti žen a mužů ve vzdělávání a zaměstnání v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (obory STEM) [2019/2164(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021);

Budoucí financování rozhlasové sítě Euranet Plus z prostředků EU
Návrh usnesení B9-0316/2021.

Hlasovat bylo možné do 15:00.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 16:30 (bod 15 zápisu ze dne 10.6.2021).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:46.)

Poslední aktualizace: 1. prosince 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí