Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 5k
Torsdag den 10. juni 2021 - Strasbourg

11. Anden afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

De marokkanske myndigheders overtrædelse af FN's konvention om barnets rettigheder og brug af mindreårige i migrationskrisen i Ceuta
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0349/2021

Situationen i Sri Lanka, navnlig anholdelserne i henhold til loven om forebyggelse af terrorisme
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0355/2021

Ruslands opførelse af tyske NGO'er på listen over "uønskede organisationer" og tilbageholdelsen af Andrej Pivovarov
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0347/2021

Menneskerettighederne og den politiske situation i Cuba
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0341/2021

Systematisk undertrykkelse i Belarus og konsekvenserne heraf for sikkerheden i Europa som følge af bortførelser fra et civilt EU-fly, der blev tvunget til at lande af de belarusiske myndigheder
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0328/2021

Situationen i Afghanistan
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0324/2021

Det europæiske borgerinitiativ "End the Cage Age"
Forslag til beslutning B9-0296/2021

Fremme af ligestilling mellem kønnene i uddannelse og karriereveje inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)
Betænkning om fremme af ligestilling mellem kønnene i uddannelse og karriereveje inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) [2019/2164(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

Fremtidig finansiering af Euranet Plus-radionettet
Forslag til beslutning B9-0316/2021.

Afstemningen ville være åben til kl. 15.00.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 16.30 (punkt 15 i protokollen af 10.6.2021).

(Mødet udsat kl. 13.46.)

Seneste opdatering: 1. december 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik