Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 6k
Czwartek, 10 czerwca 2021 r. - Strasburg

11. Druga część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Naruszenie Konwencji ONZ o prawach dziecka i wykorzystywanie nieletnich przez marokańskie władze w czasie kryzysu migracyjnego w Ceucie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0349/2021;

Sytuacja na Sri Lance, w szczególności aresztowania na mocy ustawy o zapobieganiu terroryzmowi
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0355/2021;

Uznanie przez Rosję niemieckich organizacji pozarządowych za organizacje niepożądane i zatrzymanie Andrieja Piwowarowa
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0347/2021;

Sytuacja w zakresie praw człowieka i sytuacja polityczna na Kubie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0341/2021;

Systematyczne represje na Białorusi i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu kilku osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0328/2021;

Sytuacja w Afganistanie
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0324/2021;

Europejska inicjatywa obywatelska „Zakończmy epokę klatek”
Projekt rezolucji B9-0296/2021;

Wspieranie równouprawnienia płci w kształceniu i pracy zawodowej w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM)
Sprawozdanie w sprawie wspierania równouprawnienia płci w kształceniu i pracy zawodowej w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) [2019/2164(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021);

Przyszłe finansowanie przez UE sieci radiowej Euranet Plus
Projekt rezolucji B9-0316/2021.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15 heures.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 16 h 30 (pkt 15 protokołu z dnia 10.6.2021).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.46.)

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności