Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 6k
Torsdagen den 10 juni 2021 - Strasbourg

11. Andra omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Överträdelser av FN:s konvention om barnets rättigheter och utnyttjande av minderåriga från de marockanska myndigheternas sida i samband med migrationskrisen i Ceuta
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0349/2021,

Situationen i Sri Lanka, särskilt gripandena grundade på lagen om förebyggande av terrorism
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0355/2021,

Rysslands förtecknande av tyska icke-statliga organisationer som "icke önskvärda organisationer" samt gripandet av Andrej Pivovarov
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0347/2021,

Människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0341/2021,

Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0328/2021,

Situationen i Afghanistan
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0324/2021,

Det europeiska medborgarinitiativet ”End the cage age”
Resolutionsförslag B9-0296/2021,

Främjande av jämställdhet i utbildning och yrkesliv på områdena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik
Betänkande om främjande av jämställdhet i utbildning och yrkesliv på området naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik [2019/2164(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021),

Framtida EU-finansiering av radionätet Euranet Plus
Resolutionsförslag B9-0316/2021.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 15.00.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 16.30 (punkt 15 i protokollet av den 10.6.2021).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.46.)

Senaste uppdatering: 31 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy