Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2585(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000017/2021

Внесени текстове :

O-000017/2021 (B9-0017/2021)

Разисквания :

PV 10/06/2021 - 13
CRE 10/06/2021 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
XML 4k
Четвъртък, 10 юни 2021 г. - Страсбург

13. Аутизъм и приобщаваща заетост (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор O-000017/2021 зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen и José Gusmão, от името на комисията EMPL, към Комисията: Аутизъм и приобщаваща заетост (2020/2585(RSP)) (B9-0017/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová разви въпроса.

Helena Dalli (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Stelios Kympouropoulos, от името на групата PPE, Pierfrancesco Majorino, от името на групата S&D, Dragoş Pîslaru, от името на групата Renew, Katrin Langensiepen, от името на групата Verts/ALE, Guido Reil, от името на групата ID, Margarita de la Pisa Carrión, от името на групата ECR, José Gusmão, от името на групата The Left, Chiara Gemma, независим член на ЕП, Miriam Lexmann, Marianne Vind, Joachim Kuhs, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira, Anne Sander, Alex Agius Saliba, Izabela-Helena Kloc, Seán Kelly, Brando Benifei, Radka Maxová, Mónica Silvana González и Victor Negrescu.

Изказа се Helena Dalli.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 15.46 ч.)

Последно осъвременяване: 1 декември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност