Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2585(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000017/2021

Teksty złożone :

O-000017/2021 (B9-0017/2021)

Debaty :

PV 10/06/2021 - 13
CRE 10/06/2021 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
XML 3k
Czwartek, 10 czerwca 2021 r. - Strasburg

13. Autyzm a zatrudnienie sprzyjające włączeniu społecznemu (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000017/2021, które skierowali Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen i José Gusmão, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Autyzm a zatrudnienie sprzyjające włączeniu społecznemu (2020/2585(RSP)) (B9-0017/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová rozwinęła pytanie.

Helena Dalli (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Stelios Kympouropoulos w imieniu grupy PPE, Pierfrancesco Majorino w imieniu grupy S&D, Dragoş Pîslaru w imieniu grupy Renew, Katrin Langensiepen w imieniu grupy Verts/ALE, Guido Reil w imieniu grupy ID, Margarita de la Pisa Carrión w imieniu grupy ECR, José Gusmão, w imieniu grupy The Left, Chiara Gemma niezrzeszona, Miriam Lexmann, Marianne Vind, Joachim Kuhs, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira, Anne Sander, Alex Agius Saliba, Izabela-Helena Kloc, Seán Kelly, Brando Benifei, Radka Maxová, Mónica Silvana González i Victor Negrescu.

Głos zabrała Helena Dalli.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 15.46.)

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności