Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2585(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000017/2021

Ingivna texter :

O-000017/2021 (B9-0017/2021)

Debatter :

PV 10/06/2021 - 13
CRE 10/06/2021 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 3k
Torsdagen den 10 juni 2021 - Strasbourg

13. Autism och inkluderande sysselsättning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande O-000017/2021 från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Pierfrancesco Majorino, Jordi Cañas, Stefania Zambelli, Katrin Langensiepen och José Gusmão, för EMPL-utskottet, till kommissionen: Autism och inkluderande sysselsättning (2020/2585(RSP)) (B9-0017/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová utvecklade frågan.

Helena Dalli (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Stelios Kympouropoulos för PPE-gruppen, Pierfrancesco Majorino för S&D-gruppen, Dragoş Pîslaru för Renew-gruppen, Katrin Langensiepen för Verts/ALE-gruppen, Guido Reil för ID-gruppen, Margarita de la Pisa Carrión för ECR-gruppen, José Gusmão, för The Left-gruppen, Chiara Gemma, grupplös, Miriam Lexmann, Marianne Vind, Joachim Kuhs, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira, Anne Sander, Alex Agius Saliba, Izabela-Helena Kloc, Seán Kelly, Brando Benifei, Radka Maxová, Mónica Silvana González och Victor Negrescu.

Talare: Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 15.46.)

Senaste uppdatering: 31 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy