Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 10. júna 2021 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Európska iniciatíva občanov „End the Cage Age“ (rozprava)
 4.Prvé hlasovanie
 5.Európska iniciatíva občanov „End the Cage Age“ (pokračovanie rozpravy)
 6.Budúce únijné financovanie rozhlasovej siete Euranet Plus (rozprava)
 7.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  7.1.Porušenie Dohovoru OSN o právach dieťaťa a využívanie maloletých marockými orgánmi v migračnej kríze v Ceute
  7.2.Situácia na Srí Lanke, najmä zatýkanie na základe zákona o predchádzaní terorizmu
  7.3.Zaradenie nemeckých mimovládnych organizácií na zoznam nežiaducich organizácií zo strany Ruska a zadržanie Andreja Pivovarova
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Oznámenie výsledkov hlasovania
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Druhé hlasovanie
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Autizmus a inkluzívne zamestnávanie (rozprava)
 14.Pokračovanie rokovania
 15.Oznámenie výsledkov hlasovania
 16.Vysvetlenia hlasovania
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 18.Petície
 19.Predložené dokumenty
 20.Zmena názvov iniciatívnych správ
 21.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 22.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 23.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)
 24.Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)
 25.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 26.Termíny nasledujúcich rokovaní
 27.Skončenie rokovania
 28.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (161 kb) Prezenčná listina (32 kb) Výsledky hlasovaní (434 kb) Hlasovania podľa mien (11557 kb) 
 
Zápisnica (161 kb) Prezenčná listina (32 kb) Výsledky hlasovaní (434 kb) Hlasovania podľa mien (11557 kb) 
 
Zápisnica (77 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (103 kb) Hlasovania podľa mien (219 kb) 
 
Zápisnica (288 kb) Prezenčná listina (72 kb) Výsledky hlasovaní (261 kb) Hlasovania podľa mien (1807 kb) 
Posledná úprava: 1. decembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia