Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 10 juni 2021 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Det europeiska medborgarinitiativet ”End the cage age” (debatt)
 4.Första omröstningsomgången
 5.Det europeiska medborgarinitiativet ”End the cage age” (fortsättning på debatten)
 6.Framtida EU-finansiering av radionätet Euranet Plus (debatt)
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
7.1.Överträdelser av FN:s konvention om barnets rättigheter och utnyttjande av minderåriga från de marockanska myndigheternas sida i samband med migrationskrisen i Ceuta
  
7.2.Situationen i Sri Lanka, särskilt gripandena grundade på lagen om förebyggande av terrorism
  
7.3.Rysslands förtecknande av tyska icke-statliga organisationer som "icke önskvärda organisationer" samt gripandet av Andrej Pivovarov
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Andra omröstningsomgången
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Autism och inkluderande sysselsättning (debatt)
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 16.Röstförklaringar
 17.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Framställningar
 19.Inkomna dokument
 20.Ändrade titlar på initiativbetänkanden
 21.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 22.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 23.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 24.Beslut om att tillämpa förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 58 i arbetsordningen)
 25.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 26.Datum för nästa sammanträdesperiod
 27.Avslutande av sammanträdet
 28.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (162 kb) Närvarolista (32 kb) Omröstningsresultat (434 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (6217 kb) 
 
Protokoll (162 kb) Närvarolista (32 kb) Omröstningsresultat (434 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (6217 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (106 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (210 kb) 
 
Protokoll (277 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (246 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1805 kb) 
Senaste uppdatering: 31 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy