Index 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll - Omröstningsresultat
XML 434kPDF 246kWORD 106k
Torsdagen den 10 juni 2021 - Strasbourg
 Förkortningar och symboler

 1. Följdändringar avseende Etias: polissamarbete och rättsligt samarbete ***I

 2. Följdändringar avseende Etias: gränser och viseringar ***I

 3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Tyskland

 4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2020/005 BE/Swissport - Belgien

 5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2020/004 NL/ KLM - Nederländerna

 6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2020/007 FI/Finnair – Finland

 7. Följdändringar avseende Etias: Ecris-TCN ***I

 8. Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***II

 9. Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027 ***II

 10. EU:s digitala covidintyg – unionsmedborgare ***I

 11. EU:s digitala covidintyg – tredjelandsmedborgare ***I

 12. Konkurrenspolitiken – årsrapport 2020

 13. Jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken

 14. EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030: Ge naturen större plats i våra liv

 15. FN:s generalförsamlings 75:e och 76:e session

 16. Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete 2021–2027 – Europa i världen ***II

 17. Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning

 18. Övergångsbestämmelser i syfte att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628) ***I

 19. Den tjeckiska premiärministerns intressekonflikt

 20. Hanteringen av de globala utmaningarna till följd av covid-19: effekterna av undantaget från WTO:s Trips-avtal för vacciner, behandling, utrustning och ökad produktions- och tillverkningskapacitet i utvecklingsländerna när det gäller covid‑19

 21. Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: Gränsvärde för högsta tillåtna resthalter av imidakloprid

 22. Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: Verksamma ämnen, däribland flumioxazin

 23. EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium

 24. Rättsstatssituationen i EU och tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092 om villkorlighet

 25. Europaparlamentets resolution om Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna

 26. Överträdelsen av FN:s konvention om barnets rättigheter och utnyttjande av minderåriga från de marockanska myndigheternas sida i samband med migrationskrisen i Ceuta

 27. Situationen i Sri Lanka, särskilt gripandena grundade på lagen om förebyggande av terrorism

 28. Rysslands uppförande av tyska icke-statliga organisationer på listan över ”icke önskvärda organisationer” och frihetsberövandet av Andrej Pivovarov

 29. Människorättssituationen och den politiska situationen i Kuba

 30. Systematiskt förtryck i Belarus och dess konsekvenser för säkerheten i Europa efter bortföranden från ett civilt EU-flygplan som stoppats av de belarusiska myndigheterna

 31. Situationen i Afghanistan

 32. Det europeiska medborgarinitiativet ”End the cage age”

 33. Främjande av jämställdhet i utbildning och yrkesliv på områdena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

 34. Framtida EU-finansiering av radionätet Euranet Plus
Senaste uppdatering: 25 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy