Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2118(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0151/2021

Rozpravy :

PV 23/06/2021 - 13
CRE 23/06/2021 - 13

Hlasování :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0308

Zápis
XML 21k
Středa, 23. června 2021 - Brusel

21. Oznámení výsledků hlasování
CRE

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Sexuální a reprodukční zdraví a práva v EU v rámci zdraví žen
Zpráva o stavu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v rámci zdraví žen [2020/2215(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodaj: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

NÁMITKA NEPŘÍPUSTNOSTI VĚCI

Parlament námitku zamítl JH (280 pro, 391 proti, 10 zdržení se).

Ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku [COM(2020)0215 - C9-0157/2020- 2020/0095(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

přijata (P9_TA(2021)0301)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Přeshraniční platby v Unii (kodifikované znění) ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění) [COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Karen Melchior (A9-0202/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0302)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom [2021/2053(INL) - 2019/0900(APP)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0303)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)

Dohoda mezi EU a Thajskem: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Thajským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie [05444/2021 - C9-0171/2021- 2021/0003(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2021)0304)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)

Dohoda mezi EU a Indonésií: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie [06505/2021 - C9-0181/2021- 2021/0044(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2021)0305)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)

Dohoda mezi EU a Argentinou: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Argentinskou republikou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie [06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2021)0306)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

Výzvy a příležitosti pro odvětví rybolovu v Černém moři
Zpráva o výzvách a příležitostech pro odvětví rybolovu v Černém moři [2019/2159(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0307)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)

Úloha rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU při řešení dopadů pandemie COVID-19
Zpráva o úloze rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU při řešení dopadů pandemie COVID-19 [2020/2118(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajové: Hildegard Bentele a Norbert Neuser (A9-0151/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0308)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)

Úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2021)0312)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 15)

Vystoupení

Irène Tolleret za skupinu Renew s žádostí, aby byla níže uvedená věc vrácena v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu příslušnému výboru:

- Úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)].

O této žádosti se bude hlasovat po konečném hlasování o návrhu Komise. (bod 18 zápisu ze dne 24.6.2021).

Poslední aktualizace: 30. listopadu 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí