Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2118(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0151/2021

Forhandlinger :

PV 23/06/2021 - 13
CRE 23/06/2021 - 13

Afstemninger :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0308

Protokol
XML 21k
Onsdag den 23. juni 2021 - Bruxelles

21. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
CRE

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i EU inden for rammerne af kvinders sundhed
Betænkning om situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i EU inden for rammerne af kvinders sundhed [2020/2215(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

FORSLAG OM AT AFVISE EN SAG AF FORMELLE GRUNDE

Parlamentet forkastede forslaget ved AN (280 for, 391 imod, 10 hverken/eller).

Bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav (NAFO) ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/833 af 20. maj 2019 om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav [COM(2020)0215 - C9-0157/2020- 2020/0095(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2021)0301)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Grænseoverskridende betalinger i Unionen (kodifikation) ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Unionen (kodifikation) [COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Karen Melchior (A9-0202/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0302)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af Ombudsmandens hverv
Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets forordning om statut og almindelige betingelser for udøvelsen af ombudsmandens hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut) og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom [2021/2053(INL) - 2019/0900(APP)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0303)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

Aftale mellem EU og Thailand: ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union [05444/2021 - C9-0171/2021- 2021/0003(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0304)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

Aftale mellem EU og Indonesien: ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union [06505/2021 - C9-0181/2021- 2021/0044(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0305)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

Aftale mellem EU og Argentina: ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen og Den Argentinske Republik om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union [06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0306)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

Udfordringer og udsigter for fiskerisektoren i Sortehavet
Betænkning om udfordringer og udsigter for fiskerisektoren i Sortehavet [2019/2159(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0307)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

EU's udviklingssamarbejdes og humanitære bistands rolle i håndteringen af følgerne af covid-19-pandemien
Betænkning om EU's udviklingssamarbejdes og humanitære bistands rolle i håndteringen af følgerne af covid-19-pandemien [2020/2118(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordførere: Hildegard Bentele og Norbert Neuser (A9-0151/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0308)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

Offentlig kontrol af dyr og animalske produkter for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår offentlig kontrol af dyr og animalske produkter, der eksporteres fra tredjelande til Unionen, for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0312)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

Indlæg

Irène Tolleret for Renew-Gruppen, der anmodede om, at følgende spørgsmål blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4:

- Offentlig kontrol af dyr og animalske produkter for at sikre overholdelse af forbuddet mod visse anvendelser af antimikrobielle stoffer [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)].

Anmodningen ville blive sat under afstemning efter den endelige afstemning om Kommissionens forslag. (punkt 18 i protokollen af 24.6.2021).

Seneste opdatering: 30. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik