Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2118(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0151/2021

Debatten :

PV 23/06/2021 - 13
CRE 23/06/2021 - 13

Stemmingen :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0308

Notulen
XML 22k
Woensdag 23 juni 2021 - Brussel

21. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
CRE

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen
Verslag over de situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen [2020/2215(INI)] - Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Rapporteur: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

MOTIE TOT NIET-ONTVANKELIJKVERKLARING

Het Parlement verwerpt de motie bij hoofdelijke stemming (280 voor, 391 tegen, 10 onthoudingen).

Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2019/833 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan [COM(2020)0215 - C9-0157/2020- 2020/0095(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2021)0301)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie) ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie) [COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Karen Melchior (A9-0202/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0302)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt
Verslag over een ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom [2021/2053(INL) - 2019/0900(APP)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0303)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

Overeenkomst EU/Thailand: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Unie en het Koninkrijk Thailand krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994, met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie [05444/2021 - C9-0171/2021- 2021/0003(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0304)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

Overeenkomst EU/Indonesië: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Indonesië op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie [06505/2021 - C9-0181/2021- 2021/0044(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0305)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

Overeenkomst EU/Argentinië: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***
Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Argentijnse Republiek betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie [06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0306)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

Uitdagingen en kansen voor de visserijsector in de Zwarte Zee
Verslag over de uitdagingen en kansen voor de visserijsector in de Zwarte Zee [2019/2159(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0307)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

De rol van de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand van de EU bij het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-pandemie
Verslag over de rol van de ontwikkelingssamenwerking en humanitaire bijstand van de EU bij het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-pandemie [2020/2118(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteurs: Hildegard Bentele en Norbert Neuser (A9-0151/2021)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0308)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

Officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong om de naleving van het verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong die vanuit derde landen naar de Unie worden uitgevoerd om de naleving van het verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2021)0312)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

Het woord wordt gevoerd door:

Irène Tolleret, namens de Renew-Fractie, die verzoekt om doorverwijzing van de volgende kwestie naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement:

- Officiële controles op dieren en producten van dierlijke oorsprong om de naleving van het verbod op bepaalde toepassingen van antimicrobiële stoffen te waarborgen [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)].

Er zal over het verzoek worden gestemd na de eindstemming over het voorstel van de Commissie. (punt 18 van de notulen van 24.6.2021).

Laatst bijgewerkt op: 30 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid