Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2118(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0151/2021

Debaty :

PV 23/06/2021 - 13
CRE 23/06/2021 - 13

Głosowanie :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0308

Protokół
XML 22k
Środa, 23 czerwca 2021 r. - Bruksela

21. Ogłoszenie wyników głosowania
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet
Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet [2020/2215(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEDOPUSZCZALNOŚCI

W głosowaniu imiennym (280 głosów za, 391 głosów przeciw, 10 głosów wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku [COM(2020)0215 - C9-0157/2020- 2020/0095(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto (P9_TA(2021)0301)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 4)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Płatności transgraniczne w Unii (tekst jednolity) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych w Unii (tekst jednolity) [COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Karen Melchior (A9-0202/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0302)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 5)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich
Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego określającego przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) i uchylającego decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom [2021/2053(INL) - 2019/0900(APP)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0303)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 6)

Porozumienie między Unią a Królestwem Tajlandii w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [05444/2021 - C9-0171/2021- 2021/0003(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0304)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 7)

Porozumienie między Unią Europejską a Republiką Indonezji dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Indonezji na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [06505/2021 - C9-0181/2021- 2021/0044(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0305)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 8)

Porozumienie między Unią Europejską a Argentyną dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***
Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0306)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 9)

Wyzwania i szanse dla sektora rybołówstwa na Morzu Czarnym
Sprawozdanie w sprawie wyzwań i szans dla sektora rybołówstwa na Morzu Czarnym [2019/2159(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0307)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 10)

Znaczenie unijnej współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej w radzeniu sobie ze skutkami pandemii COVID-19
Sprawozdanie w sprawie znaczenia unijnej współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej w radzeniu sobie ze skutkami pandemii COVID-19 [2020/2118(INI)] - Komisja Rozwoju. Współsprawozdawcy: Hildegard Bentele i Norbert Neuser (A9-0151/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0308)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 11)

Kontrole urzędowe zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0312)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

Wystąpienia

Irène Tolleret w imieniu grupy Renew, aby zwrócić się o odesłanie sprawy do właściwej komisji zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu:

- Kontrole urzędowe zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)].

Wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie po zakończeniu głosowania końcowego nad wnioskiem Komisji. (pkt 18 protokołu z dnia 24.6.2021).

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności