Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0036(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0162/2020

Indgivne tekster :

A9-0162/2020

Forhandlinger :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Afstemninger :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Protokol
XML 4k
Torsdag den 24. juni 2021 - Bruxelles

2. Den europæiske klimalov ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 6. oktober 2020 (punkt 11 i protokollen af 6.10.2020).

Sagen var den 8. oktober 2020 blevet sendt til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4 (punkt 2 i protokollen af 8.10.2020).

Jytte Guteland forelagde betænkningen.

Taler: Zdzisław Krasnodębski (ordfører for udtalelse fra ITRE).

Talere: Ana Paula Zacarias (formand for Rådet) og Frans Timmermans (ledende næstformand for Kommissionen).

Talere: Tilly Metz (ordfører for udtalelse fra TRAN), Caroline Roose (ordfører for udtalelse fra REGI), Asger Christensen (ordfører for udtalelse fra AGRI), Peter Liese for PPE-Gruppen, Mohammed Chahim for S&D-Gruppen, Nils Torvalds for Renew-Gruppen, Michael Bloss for Verts/ALE-Gruppen, Silvia Sardone for ID-Gruppen, Anna Zalewska for ECR-Gruppen, Silvia Modig, for The Left-Gruppen, Antoni Comín i Oliveres, løsgænger, Jessica Polfjärd, Pedro Marques, Pascal Canfin og Bas Eickhout.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 4 i protokollen af 24.6.2021)

Seneste opdatering: 25. oktober 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik