Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0036(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0162/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0162/2020

Keskustelut :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Äänestykset :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Pöytäkirja
XML 5k
Torstai 24. kesäkuuta 2021 - Bryssel

2. Eurooppalainen ilmastolaki ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 6. lokakuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 6.10.2020, kohta 11).

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 8. lokakuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 8.10.2020, kohta 2).

Jytte Guteland esitteli mietinnön.

Zdzisław Krasnodębski (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission johtava varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Tilly Metz (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Caroline Roose (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Asger Christensen (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Mohammed Chahim S&D-ryhmän puolesta, Nils Torvalds Renew-ryhmän puolesta, Michael Bloss Verts/ALE-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta, Anna Zalewska ECR-ryhmän puolesta, Silvia Modig The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Pedro Marques, Pascal Canfin ja Bas Eickhout.

(jatkoa keskustelulle: istunnon pöytäkirja 24.6.2021, kohta 4)

Päivitetty viimeksi: 30. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö