Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0036(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0162/2020

Teksty złożone :

A9-0162/2020

Debaty :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Głosowanie :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Protokół
XML 5k
Czwartek, 24 czerwca 2021 r. - BrukselaWersja tymczasowa

2. Europejskie prawo o klimacie ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Pierwsza debata odbyła się 6 października 2020 r. (pkt 11 protokołu z dnia 6.10.2020).

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, 8 października 2020 r. (pkt 2 protokołu z dnia 8.10.2020).

Jytte Guteland przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Zdzisław Krasnodębski (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE).

Głos zabrali Ana Paula Zacarias (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji).

Głos zabrali: Tilly Metz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Caroline Roose (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Asger Christensen (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Mohammed Chahim w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds w imieniu grupy Renew, Michael Bloss w imieniu grupy Verts/ALE, Silvia Sardone w imieniu grupy ID, Anna Zalewska w imieniu grupy ECR, Silvia Modig w imieniu grupy The Left, Antoni Comín i Oliveres niezrzeszony, Jessica Polfjärd, Pedro Marques, Pascal Canfin i Bas Eickhout.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 4 protokołu z dnia 24.6.2021 r.)

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności