Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0036(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0162/2020

Ingivna texter :

A9-0162/2020

Debatter :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Omröstningar :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Antagna texter :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Protokoll
XML 5k
Torsdagen den 24 juni 2021 - Bryssel

2. Europeisk klimatlag ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

En första debatt hade ägt rum den 6 oktober 2020 (punkt 11 i protokollet av den 6.10.2020).

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 8 oktober 2020 (punkt 2 i protokollet av den 8.10.2020).

Jytte Guteland redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Zdzisław Krasnodębski (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (verkställande vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tilly Metz (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Caroline Roose (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Asger Christensen (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Peter Liese för PPE-gruppen, Mohammed Chahim för S&D-gruppen, Nils Torvalds för Renew-gruppen, Michael Bloss för Verts/ALE-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Anna Zalewska för ECR-gruppen, Silvia Modig, för The Left-gruppen, Antoni Comín i Oliveres, grupplös, Jessica Polfjärd, Pedro Marques, Pascal Canfin och Bas Eickhout.

(Fortsättning på debatten: punkt 4 i protokollet av den 24.6.2021)

Senaste uppdatering: 30 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy