Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 7k
Torstai 24. kesäkuuta 2021 - Bryssel

3. Ensimmäiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi ja alustava sopimus seuraavasta aiheesta:

Eurooppalainen ilmastolaki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jytte Guteland (A9-0162/2020).

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Komission oikeusvaltiokertomus 2020
Mietintö komission oikeusvaltiokertomuksesta 2020 [2021/2025(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet EU:ssa naisten terveyden osalta
Mietintö seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilanteesta EU:ssa naisten terveyden osalta [2020/2215(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin huippukokous)
Päätöslauselmaesitys B9-0365/2021

Euroopan unionin sääntelyn tila sekä toissijaisuus ja suhteellisuus – mietintö paremmasta lainsäädännöstä vuosina 2017, 2018 ja 2019
Mietintö Euroopan unionin sääntelyn tilasta sekä toissijaisuudesta ja suhteellisuudesta – mietintö paremmasta lainsäädännöstä vuosina 2017, 2018 ja 2019 [2020/2262(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Bosnia ja Hertsegovinaa koskevat vuosien 2019 ja 2020 kertomukset
Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevista vuosien 2019 ja 2020 komission kertomuksista [2019/2171(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Paulo Rangel (A9-0185/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 10.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 13.00 (istunnon pöytäkirja 24.6.2021, kohta 11)

Päivitetty viimeksi: 30. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö