Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 7k
Ketvirtadienis, 2021 m. birželio 24 d. - Briuselis

3. Pirmasis balsavimas
CRE

Parlamentas surengė balsavimą dėl pasiūlymo atmesti Komisijos pasiūlymą ir dėl preliminaraus susitarimo dėl:

Europos klimato teisės aktas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Jytte Guteland (A9-0162/2020).

Parlamentas surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės sukūrimas *
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita
Pranešimas dėl Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos [2021/2025(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021);

Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėtis ES, kiek tai susiję su moterų sveikata
Pranešimas dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėties Europos Sąjungoje, kiek tai susiję su moterų sveikata [2020/2215(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021);

Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 25-osios metinės (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimas)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0365/2021;

Reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Ataskaita dėl geresnės teisėkūros 2017 m., 2018 m. ir 2019 m.
Pranešimas dėl Europos Sąjungos reglamentavimo kokybės, subsidiarumo ir proporcingumo. Ataskaita dėl geresnės teisėkūros 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. [2020/2262(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021);

2019–2020 m. ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos
Pranešimas dėl 2019–2020 m. Komisijos ataskaitų dėl Bosnijos ir Hercegovinos [2019/2171(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Paulo Rangel (A9-0185/2021).

Balsavimas vyks iki 10.45 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13.00 val. (2021 06 24 protokolo 11 punktas)

Atnaujinta: 2021 m. lapkričio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika