Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0036(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0162/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0162/2020

Keskustelut :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Äänestykset :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Pöytäkirja
XML 7k
Torstai 24. kesäkuuta 2021 - Bryssel

4. Eurooppalainen ilmastolaki ***I (jatkoa keskustelulle)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 24.6.2021, kohta 2)

Puheenvuorot: Catherine Griset, Nicola Procaccini, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Agnès Evren, Nicolás González Casares, Linea Søgaard-Lidell, Pär Holmgren, Sylvia Limmer, Joanna Kopcińska, Anja Hazekamp, Edina Tóth, Markus Pieper, Alessandra Moretti, Vlad-Marius Botoş, Margrete Auken, Teuvo Hakkarainen ja Andrey Slabakov.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: Nikolaj Villumsen, Miroslav Radačovský, Norbert Lins, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Eleonora Evi, Filip De Man, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Maria Spyraki, Sándor Rónai, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Laura Huhtasaari, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Christophe Hansen, Javi López, Emma Wiesner, Jutta Paulus, Johan Van Overtveldt, Idoia Villanueva Ruiz, Marlene Mortler, Jens Geier, Jan Huitema, Ville Niinistö, Robert Roos, Franc Bogovič, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Thomas Waitz, Jessica Stegrud, Daniel Buda, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Ciarán Cuffe, Jerzy Buzek, Marek Paweł Balt, Karin Karlsbro, Seán Kelly, Petar Vitanov, Billy Kelleher, Michal Wiezik, César Luena, Valter Flego, Benoît Lutgen, Radan Kanev, Hildegard Bentele, Adam Jarubas ja Lefteris Christoforou.

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission johtava varapuheenjohtaja) ja Ana Paula Zacarias (neuvoston puheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.6.2021, kohta 3.

Äänestystulosten ilmoittaminen: istunnon pöytäkirja 24.6.2021, kohta 11.

(Istunto keskeytettiin klo 11.28.)

Päivitetty viimeksi: 30. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö