Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0036(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0162/2020

Разисквания :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Гласувания :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Приети текстове :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Протокол
XML 15k
Четвъртък, 24 юни 2021 г. - Брюксел

11. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Европейски законодателен акт за климата ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА (група ID)

Отхвърля се с ПГ (93 за, 559 против, 41 въздържали се)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се (P9_TA(2021)0309)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии *
Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено с единно гласуване (P9_TA(2021)0310)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Доклад на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г.
Доклад на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г. [2021/2025(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (група ID)

Отхвърля се
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС във връзка със здравето на жените
Доклад относно положението със сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС във връзка със здравето на жените [2020/2215(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (група ECR)

Отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (група PPE)

Отхвърля се

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0314)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

25-а годишнина на Международната конференция за населението и развитието (МКНР25) (среща на високо равнище в Найроби)
Предложение за резолюция B9-0365/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0315)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 18)

Регулаторна пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017, 2018 и 2019 г.
Доклад относно регулаторната пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017, 2018 и 2019 г. [2020/2262(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0316)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

Докладите на Комисията относно Босна и Херцеговина за 2019-2020 г.
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Босна и Херцеговина [2019/2171(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0317)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Последно осъвременяване: 30 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност