Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0036(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0162/2020

Forhandlinger :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Afstemninger :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Protokol
XML 12k
Torsdag den 24. juni 2021 - Bruxelles

11. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Den europæiske klimalov ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG (ID-Gruppen)

Forkastet ved AN (93 for, 559 imod, 41 hverken/eller)

FORELØBIG AFTALE, ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Vedtaget (P9_TA(2021)0309)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling *
Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0310)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Kommissionens rapport om retsstatssituationen 2020
Betænkning om Kommissionens rapport om retsstatssituationen 2020 [2021/2025(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (ID-Gruppen)

Forkastet
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

Situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i EU inden for rammerne af kvinders sundhed
Betænkning om situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i EU inden for rammerne af kvinders sundhed [2020/2215(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (ECR-Gruppen)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (PPE-Gruppen)

Forkastet

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0314)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

25-året for den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD25) (Nairobitopmødet)
Forslag til beslutning B9-0365/2021

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0315)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

Målrettet EU-regulering samt nærheds- og proportionalitetsprincippet - rapport om bedre lovgivning for årene 2017, 2018 og 2019
Betænkning om målrettet EU-regulering samt nærheds- og proportionalitetsprincippet - rapport om bedre lovgivning for årene 2017, 2018 og 2019 [2020/2262(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0316)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

Kommissionens rapporter 2019-2020 om Bosnien-Hercegovina
Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Bosnien-Hercegovina [2019/2171(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0317)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

Seneste opdatering: 30. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik