Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0036(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0162/2020

Debaty :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Głosowanie :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Protokół
XML 12k
Czwartek, 24 czerwca 2021 r. - Bruksela

11. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Europejskie prawo o klimacie ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI (groupe ID)

Odrzucono w GI (93 za, 559 przeciw, 41 wstrzymało się)

WSTĘPNE POROZUMIENIE, OŚWIADCZENIA KOMISJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0309)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 12)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0310)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 13)

Sprawozdanie Komisji na temat praworządności z 2020 r.
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji na temat praworządności z 2020 r. [2021/2025(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

(Wymagana zwykła większość)

ALTERNATYWNY PROJEKT REZOLUCJI (grupa ID)

Odrzucono
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 16)

Zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet
Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet [2020/2215(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

(Wymagana zwykła większość)

ALTERNATYWNY PROJEKT REZOLUCJI (grupa ECR)

Odrzucono

ALTERNATYWNY PROJEKT REZOLUCJI (grupa PPE)

Odrzucono

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0314)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)

25. rocznica Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju (ICPD25) – szczyt w Nairobi
Projekt rezolucji B9-0365/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0315)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 18)

Sprawność regulacyjna oraz pomocniczość i proporcjonalność – sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa obejmujące lata 2017, 2018 i 2019
Sprawozdanie w sprawie sprawności regulacyjnej Unii Europejskiej oraz pomocniczości i proporcjonalności – sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa obejmujące lata 2017, 2018 i 2019 [2020/2262(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0316)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 19)

Sprawozdania dotyczące Bośni i Hercegowiny za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Bośni i Hercegowiny za lata 2019–2020 [2019/2171(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0317)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 20)

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności