Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0036(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0162/2020

Rozpravy :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Hlasovanie :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Zápisnica
XML 12k
Štvrtok, 24. júna 2021 - Brusel

11. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Európsky právny predpis v oblasti klímy ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE (skupina ID)

Zamietnutý HPM (93 za, 559 proti, 41 sa zdržali)

PREDBEŽNÁ DOHODA, VYHLÁSENIA KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2021)0309)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 12)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku *
Správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2021)0310)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 13)

Správa Komisie o právnom štáte 2020
Správa o správe Komisie o právnom štáte 2020 [2021/2025(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (skupina ID)

Zamietnutý
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 16)

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v EÚ v rámci zdravia žien
Správa o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien [2020/2215(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (skupina ECR)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (skupina PPE)

Zamietnutý

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0314)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 17)

25. výročie Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD25) (samit v Nairobi)
Návrh uznesenia B9-0365/2021

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0315)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 18)

Vhodnosť právnych predpisov, subsidiarita a proporcionalita – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019
Správa o vhodnosti právnych predpisov Európskej únie a subsidiarite a proporcionalite – správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019 [2020/2262(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0316)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 19)

Správy o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020
Správa o správach Komisie o Bosne a Hercegovine za obdobie 2019 – 2020 [2019/2171(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2021)0317)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 20)

Posledná úprava: 30. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia