Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0036(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0162/2020

Debatter :

PV 06/10/2020 - 11
CRE 06/10/2020 - 11
PV 24/06/2021 - 2
PV 24/06/2021 - 4
CRE 24/06/2021 - 2
CRE 24/06/2021 - 4

Omröstningar :

PV 07/10/2020 - 2
PV 07/10/2020 - 11
PV 08/10/2020 - 2
PV 24/06/2021 - 11

Antagna texter :

P9_TA(2020)0253
P9_TA(2021)0309

Protokoll
XML 12k
Torsdagen den 24 juni 2021 - Bryssel

11. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Europeisk klimatlag ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG (ID-gruppen)

Förkastades genom omröstning med namnupprop (93 röster för, 559 röster emot, 41 nedlagda röster)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Antogs (P9_TA(2021)0309)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem *
Betänkande om förslaget till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0310)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

2020 års rapport från kommissionen om rättsstatsprincipen
Betänkande om 2020 års rapport från kommissionen om rättsstatsprincipen [2021/2025(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ID-gruppen)

Förkastades
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom ramen för kvinnors hälsa
Betänkande om situationen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom ramen för kvinnors hälsa [2020/2215(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ECR-gruppen)

Förkastades

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (PPE-gruppen)

Förkastades

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0314)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

25-årsdagen för den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD25) (toppmötet i Nairobi)
Resolutionsförslag B9-0365/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0315)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

Unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – rapporten om bättre lagstiftning avseende 2017, 2018 och 2019
Betänkande om unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – rapporten om bättre lagstiftning avseende 2017, 2018 och 2019 [2020/2262(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0316)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Betänkande om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Bosnien och Hercegovina
Betänkande om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Bosnien och Hercegovina [2019/2171(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0317)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

Senaste uppdatering: 30 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy