Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Torsdagen den 24 juni 2021 - Bryssel

12. Brådskande behov att slutföra nomineringsförfarandena så att Europeiska åklagarmyndigheten kan fungera fullt ut (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Brådskande behov att slutföra nomineringsförfarandena så att Europeiska åklagarmyndigheten kan fungera fullt ut (2021/2751(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Didier Reynders (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Andrzej Halicki för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Klemen Grošelj för Renew-gruppen, Daniel Freund för Verts/ALE-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Younous Omarjee, för The Left-gruppen, Sabrina Pignedoli, grupplös, Sven Simon, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Saskia Bricmont, Mislav Kolakušić, Milan Zver och Sergey Lagodinsky.

Talare: Didier Reynders och Ana Paula Zacarias (Talmannen tackade det portugisiska rådsordförandeskapet för dess aktiva deltagande i parlamentets arbete).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.58.)

Senaste uppdatering: 30 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy