Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0100(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0195/2020

Разисквания :

PV 24/06/2021 - 8
CRE 24/06/2021 - 8

Гласувания :

PV 24/06/2021 - 18

Приети текстове :

P9_TA(2021)0311

Протокол
XML 15k
Четвъртък, 24 юни 2021 г. - Брюксел

18. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход [COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Johan Van Overtveldt и Henrike Hahn (A9-0195/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0311)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Официален контрол на животни и продукти от животински произход за гарантиране на спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на официалния контрол на животни и продукти от животински произход, изнасяни от трети държави за Съюза, за да се гарантира спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се във вида, в който е променено (P9_TA(2021)0312)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (673 „за“, 6 „против“, 12 въздържали се)

Доклад на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г.
Доклад на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г. [2021/2025(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0313)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС във връзка със здравето на жените
Доклад относно положението със сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област в ЕС във връзка със здравето на жените [2020/2215(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0314)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

25-а годишнина на Международната конференция за населението и развитието (МКНР25) (среща на високо равнище в Найроби)
Предложение за резолюция B9-0365/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0315)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 18)

(Предложението за резолюция B9-0366/2021 отпада.)

Регулаторна пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017, 2018 и 2019 г.
Доклад относно регулаторната пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017, 2018 и 2019 г. [2020/2262(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0316)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

Докладите на Комисията относно Босна и Херцеговина за 2019-2020 г.
Доклад относно докладите за 2019-2020 г. на Комисията относно Босна и Херцеговина [2019/2171(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0317)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Последно осъвременяване: 30 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност