Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 24 juni 2021 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Europeisk klimatlag ***I (debatt)
 3.Första omröstningsomgången
 4.Europeisk klimatlag ***I (fortsättning på debatten)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Högtidligt möte - FN
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning ***I (debatt)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Parlamentets sammansättning
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Brådskande behov att slutföra nomineringsförfarandena så att Europeiska åklagarmyndigheten kan fungera fullt ut (debatt)
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Parlamentets sammansättning
 17.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 18.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 19.Röstförklaringar
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 21.Inkomna dokument
 22.Ändrade titlar på initiativbetänkanden
 23.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 24.Datum för nästa sammanträdesperiod
 25.Avslutande av sammanträdet
 26.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (158 kb) Närvarolista (46 kb) Omröstningsresultat (216 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (14928 kb) 
 
Protokoll (158 kb) Närvarolista (46 kb) Omröstningsresultat (216 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (14928 kb) 
 
Protokoll (72 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (61 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (263 kb) 
 
Protokoll (271 kb) Närvarolista (77 kb) Omröstningsresultat (156 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2377 kb) 
Senaste uppdatering: 30 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy