Index 
Proces-verbal
XML 160kPDF 273kWORD 73k
Joi, 24 iunie 2021 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Legea europeană a climei ***I (dezbatere)
 3.Prima sesiune de votare
 4.Legea europeană a climei ***I (continuarea dezbaterii)
 5.Reluarea ședinței
 6.Ședință solemnă - Organizația Națiunilor Unite
 7.Reluarea ședinței
 8.Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă ***I (dezbatere)
 9.Reluarea ședinței
 10.Componența Parlamentului
 11.Anunțarea rezultatelor votului
 12.Nevoia urgentă de a finaliza procedurile de numiri pentru funcționarea deplină a Parchetului European (dezbatere)
 13.Reluarea ședinței
 14.A doua sesiune de votare
 15.Reluarea ședinței
 16.Componența Parlamentului
 17.Pozițiile Consiliului în prima lectură
 18.Anunțarea rezultatelor votului
 19.Explicații privind votul
 20.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 21.Depunere de documente
 22.Schimbarea titlurilor rapoartelor din proprie inițiativă
 23.Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate
 24.Calendarul următoarelor ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 26.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.31.


2. Legea europeană a climei ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

O primă dezbatere a avut loc la 6 octombrie 2020 (punctul 11 al PV din 6.10.2020).

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente pentru negocieri interinstituționale la 8 octombrie 2020, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură (punctul 2 al PV din 8.10.2020).

Jytte Guteland și-a prezentat raportul.

A intervenit Zdzisław Krasnodębski (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE).

Au intervenit Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (vicepreședinte executiv al Comisiei).

Au intervenit Tilly Metz (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Caroline Roose (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Asger Christensen (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Peter Liese, în numele Grupului PPE, Mohammed Chahim, în numele Grupului S&D, Nils Torvalds, în numele Grupului Renew, Michael Bloss, în numele Grupului Verts/ALE, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Anna Zalewska, în numele Grupului ECR, Silvia Modig, în numele Grupului The Left, Antoni Comín i Oliveres, neafiliat, Jessica Polfjärd, Pedro Marques, Pascal Canfin și Bas Eickhout.

(Continuarea dezbaterii: punctul 4 al PV din 24.6.2021)


3. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul cu privire la propunerea de respingere a propunerii Comisiei și la acordul provizoriu privind:

Legea europeană a climei ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jytte Guteland (A9-0162/2020).

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță *
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept
Raport referitor la Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept [2021/2025(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021);

Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor
Raport referitor la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor [2020/2215(INI)] - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportor: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021);

Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) (Summitul de la Nairobi)
Propunere de rezoluție B9-0365/2021;

Adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare
Raport referitor la adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor la nivelul Uniunii Europene - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare [2020/2262(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021);

Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina
Raport referitor la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina [2019/2171(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Paulo Rangel (A9-0185/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 10.45.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 13.00 (punctul 11 al PV din 24.6.2021)


4. Legea europeană a climei ***I (continuarea dezbaterii)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Începerea dezbaterii: punctul 2 al PV din 24.6.2021)

Au intervenit Catherine Griset, Nicola Procaccini, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Agnès Evren, Nicolás González Casares, Linea Søgaard-Lidell, Pär Holmgren, Sylvia Limmer, Joanna Kopcińska, Anja Hazekamp, Edina Tóth, Markus Pieper, Alessandra Moretti, Vlad-Marius Botoş, Margrete Auken, Teuvo Hakkarainen și Andrey Slabakov.

A PREZIDAT: Ewa KOPACZ
Vicepreședintă

Au intervenit Nikolaj Villumsen, Miroslav Radačovský, Norbert Lins, Delara Burkhardt, Frédérique Ries, Eleonora Evi, Filip De Man, Grzegorz Tobiszowski, Cornelia Ernst, Maria Spyraki, Sándor Rónai, Martin Hojsík, Sara Matthieu, Laura Huhtasaari, Jadwiga Wiśniewska, Mick Wallace, Christophe Hansen, Javi López, Emma Wiesner, Jutta Paulus, Johan Van Overtveldt, Idoia Villanueva Ruiz, Marlene Mortler, Jens Geier, Jan Huitema, Ville Niinistö, Robert Roos, Franc Bogovič, Christel Schaldemose, Nicolae Ştefănuță, Thomas Waitz, Jessica Stegrud, Daniel Buda, Sara Cerdas, Hilde Vautmans, Ciarán Cuffe, Jerzy Buzek, Marek Paweł Balt, Karin Karlsbro, Seán Kelly, Petar Vitanov, Billy Kelleher, Michal Wiezik, César Luena, Valter Flego, Benoît Lutgen, Radan Kanev, Hildegard Bentele, Adam Jarubas și Lefteris Christoforou.

Au intervenit Frans Timmermans (vicepreședinte executiv al Comisiei) și Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 3 al PV din 24.6.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 11 al PV din 24.6.2021

(Ședința a fost suspendată la 11.28.)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.37.


6. Ședință solemnă - Organizația Națiunilor Unite

De la 11.37 la 12.02, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia vizitei dlui António Guterres, secretar general al Organizației Națiunilor Unite.

(Ședința a fost suspendată la 12.02.)


A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.04.


8. Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă [COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Johan Van Overtveldt și Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Johan Van Overtveldt și Henrike Hahn și-au prezentat raportul.

A intervenit Janusz Wojciechowski (membru al Comisiei).

Au intervenit Josianne Cutajar (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Marek Belka, în numele Grupului S&D, Nicolae Ştefănuță, în numele Grupului Renew, Hélène Laporte, în numele Grupului ID, Bogdan Rzońca, în numele Grupului ECR, José Gusmão, în numele Grupului The Left, Ivan Vilibor Sinčić, neafiliat, Frances Fitzgerald, Eero Heinäluoma, Linea Søgaard-Lidell, Joachim Kuhs, Andżelika Anna Możdżanowska, Petros Kokkalis, Krzysztof Hetman, Jonás Fernández, Anna Zalewska și Georgios Kyrtsos.

A intervenit Janusz Wojciechowski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14 al PV din 24.6.2021.

Anunțarea rezultatelor votului: punctul 18 al PV din 24.6.2021

(Ședința a fost suspendată la 12.58.)


A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.00.


10. Componența Parlamentului

Ruža Tomašić și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 1 iulie 2021.

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat existența locului vacant cu efect de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.


11. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Legea europeană a climei ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) [COM(2020)0080 - C9-0077/2020- 2020/0036(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI (groupe ID)

Respins prin AN (93 pentru, 559 împotrivă, 41 abțineri)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚII ALE COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2021)0309)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 12)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță *
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind instituirea întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță [COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat prin vot unic (P9_TA(2021)0310)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 13)

Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept
Raport referitor la Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept [2021/2025(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (Grupul ID)

Respins
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 16)

Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor
Raport referitor la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor [2020/2215(INI)] - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportor: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (Grupul ECR)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (Grupul PPE)

Respins

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0314)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 17)

Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) (Summitul de la Nairobi)
Propunere de rezoluție B9-0365/2021

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0315)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 18)

Adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare
Raport referitor la adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor la nivelul Uniunii Europene - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare [2020/2262(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0316)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 19)

Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina
Raport referitor la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina [2019/2171(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2021)0317)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 20)


12. Nevoia urgentă de a finaliza procedurile de numiri pentru funcționarea deplină a Parchetului European (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Nevoia urgentă de a finaliza procedurile de numiri pentru funcționarea deplină a Parchetului European (2021/2751(RSP))

Ana Paula Zacarias (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Didier Reynders (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Andrzej Halicki, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Klemen Grošelj, în numele Grupului Renew, Daniel Freund, în numele Grupului Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, în numele Grupului ECR, Younous Omarjee, în numele Grupului The Left, Sabrina Pignedoli, neafiliată, Sven Simon, Łukasz Kohut, Ramona Strugariu, Saskia Bricmont, Mislav Kolakušić, Milan Zver și Sergey Lagodinsky.

Au intervenit Didier Reynders și Ana Paula Zacarias (Președinta a mulțumit Președinției portugheze a Consiliului pentru participarea sa activă la lucrările Parlamentului).

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 13.58.)


13. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 14.30.


14. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul privind acordul provizoriu referitor la:

Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă [COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Johan Van Overtveldt și Henrike Hahn (A9-0195/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificarea Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Pascal Canfin (A9-0195/2021);

Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept
Raport referitor la Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept [2021/2025(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021);

Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor
Raport referitor la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor [2020/2215(INI)] - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportor: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021);

Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) (Summitul de la Nairobi)
Propunere de rezoluție B9-0365/2021;

Adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare
Raport referitor la adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor la nivelul Uniunii Europene - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare [2020/2262(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021);

Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina
Raport referitor la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina [2019/2171(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Paulo Rangel (A9-0185/2021).

Scrutinul va fi deschis până la 15.45.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 18.15 (punctul 18 al PV din 24.6.2021).

(Ședința a fost suspendată la 14.31.)


A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

15. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 18.15.


16. Componența Parlamentului

Autoritățile croate competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Ladislav Ilčiċ, în locul lui Ruža Tomašić, ca deputat în Parlament, cu efect de la 1 iulie 2021.

Parlamentul a luat act de alegerea acestuia.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Ladislav Ilčiċ se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


17. Pozițiile Consiliului în prima lectură

Președinta a anunțat că Președintele Parlamentului, în conformitate cu articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, a primit următoarele poziții ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European Și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014 - Adoptată de Consiliu la 14 iunie 2021 (06115/2/2021 – COM(2021)0309 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD))
retrimis comisiei competente: ITRE, TRAN;

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European Și a Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T) - Adoptată de Consiliu la 14 iunie 2021 (10537/1/2020 - COM(2021)0310- C9-0215/2021 - 2018/0138(COD))
retrimis comisiei competente: TRAN;

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004 - Adoptată de Consiliu la 14 iunie 2021 (06975/3/2021 - COM(2021)0311 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD))
retrimis comisiei competente: PECH;

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare - Adoptată de Consiliu la 14 iunie 2021 (06486/2/2021 – COM(2021)0325 - C9-0225/2021 - 2018/0248(COD))
retrimis comisiei competente: LIBE;

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și politica de vize - Adoptată de Consiliu la 14 iunie 2021 (06487/2/2021 - COM(2021)0331 - C9-0226/2021 - 2018/0249(COD))
retrimis comisiei competente: LIBE;

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă - Adoptată de Consiliu la 14 iunie 2021 (06488/1/2021 - COM(2021)0330 - C9-0227/2021 - 2018/0250(COD))
retrimis comisiei competente: LIBE.

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta pozițiile sale începe să curgă de mâine, 25 iunie 2021.


18. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă [COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Johan Van Overtveldt și Henrike Hahn (A9-0195/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE COMUNĂ

Adoptat (P9_TA(2021)0311)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 14)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificarea Regulamentului (UE) 2017/625 în ceea ce privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor [COM(2021)0108 - C9-0094/2021- 2021/0055(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2021)0312)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 15)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (673 pentru, 6 împotrivă, 12 abțineri)

Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept
Raport referitor la Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept [2021/2025(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0313)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 16)

Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor
Raport referitor la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor [2020/2215(INI)] - Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Raportor: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0314)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 17)

Cea de-a 25-a aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (CIPD25) (Summitul de la Nairobi)
Propunere de rezoluție B9-0365/2021

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0315)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 18)

(Propunerea de rezoluție B9-0366/2021 a devenit caducă.)

Adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare
Raport referitor la adecvarea, subsidiaritatea și proporționalitatea reglementărilor la nivelul Uniunii Europene - raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare [2020/2262(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0316)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 19)

Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina
Raport referitor la rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Bosnia și Herțegovina [2019/2171(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2021)0317)
(Anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 20)


19. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


20. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


21. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de transfer de credite INF 4/2021 - Comitetul Economic și Social European (N9-0032/2021 - C9-0204/2021 - 2021/2078(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 1/2021 - Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (N9-0033/2021 - C9-0206/2021 - 2021/2081(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-02/T/21- Curtea de Conturi (N9-0036/2021 - C9-0216/2021 - 2021/2083(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-03/T/21- Curtea de Conturi (N9-0037/2021 - C9-0217/2021 - 2021/2084(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-04/C/21- Curtea de Conturi (N9-0038/2021 - C9-0218/2021 - 2021/2085(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-05/C/21- Curtea de Conturi (N9-0039/2021 - C9-0219/2021 - 2021/2086(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-06/C/21- Curtea de Conturi (N9-0040/2021 - C9-0220/2021 - 2021/2087(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-07/A/21- Curtea de Conturi (N9-0041/2021 - C9-0221/2021 - 2021/2088(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-08/A/21- Curtea de Conturi (N9-0042/2021 - C9-0222/2021 - 2021/2089(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 13/2021 - Secțiunea III - Comisia (N9-0043/2021 - C9-0231/2021 - 2021/2090(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 1/2021 - Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor (N9-0044/2021 - C9-0233/2021 - 2021/2091(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 1-INF/2021 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N9-0045/2021 - C9-0234/2021 - 2021/2092(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite 2-INF/2021 - Secțiunea IV - Curtea de Justiție (N9-0046/2021 - C9-0235/2021 - 2021/2093(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 6/2021 - Comitetul Economic și Social European (N9-0047/2021 - C9-0236/2021 - 2021/2094(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) de către deputați

- Margarita de la Pisa Carrión. Propunere de rezoluție referitoare la protejarea și sprijinirea maternității (B9-0297/2021)

retrimis

comisiei competente :

FEMM

aviz :

EMPL

- Gianantonio Da Re. Propunere de rezoluție referitoare la punerea în aplicare a unor măsuri de promovare a turismului montan în Uniunea Europeană și de dezvoltare a rețelelor în bandă largă (B9-0298/2021)

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

ITRE, TRAN

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la stadiul de conservare a elefanților în lume, în special în Africa (B9-0299/2021)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Cláudia Monteiro de Aguiar. Propunere de rezoluție referitoare la misiunea Starfish 2030 pentru refacerea oceanelor și a apelor noastre (B9-0300/2021)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Christine Anderson. Propunere de rezoluție referitoare la un registru european al infractorilor sexuali condamnați (B9-0301/2021)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

FEMM

- Anna Bonfrisco, Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi și Marco Zanni. Propunere de rezoluție referitoare la un nou plan strategic european comun pentru securitate, stabilitate și dezvoltare în vederea unei posibile coexistențe a poporului israelian și palestinian (B9-0314/2021)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Rasmus Andresen, Eric Andrieu, Maria Arena, Benoît Biteau, Damian Boeselager, Gilles Boyer, Damien Carême, Anna Cavazzini, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, David Cormand, Pascal Durand, Daniel Freund, Raphaël Glucksmann, Charles Goerens, Claude Gruffat, Bernard Guetta, Sylvie Guillaume, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Yannick Jadot, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Nathalie Loiseau, Marisa Matias, Nora Mebarek, Tilly Metz, Dimitrios Papadimoulis, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, Marie Toussaint, Ernest Urtasun, Marie-Pierre Vedrenne, Adrián Vázquez Lázara și Stéphanie Yon-Courtin. Propunere de rezoluție referitoare la revizuirea Regulamentului financiar și a orientărilor Comisiei Europene privind achizițiile publice pentru contractele de servicii legate de politici (B9-0318/2021)

retrimis

comisiei competente :

CONT


22. Schimbarea titlurilor rapoartelor din proprie inițiativă

CONT

Titlu nou: Cât de eficient au utilizat statele membre finanțarea UE din Fondul de solidaritate în cazuri de dezastre naturale (2020/2127(INI))


23. Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate

Procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței de ieri vor fi prezentate Parlamentului spre aprobare la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul prezentei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.


24. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 5 iulie 2021 și 8 iulie 2021.


25. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 18.20.


26. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danti Nicola, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoş, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rego Sira, Reil Guido, Reuten Thijs, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sant Alfred, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tomašić Ruža, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Joveva Irena, Kokalari Arba, Skyttedal Sara

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 30 noiembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate