Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Måndagen den 5 juli 2021 - Strasbourg

7. Utskottens och delegationernas sammansättning
Fullständigt förhandlingsreferat

Grupperna ECR och ID samt de grupplösa ledamöternas sekretariat hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

- ECON-utskottet: Lars Patrick Berg i stället för Cristian Terheş

- EMPL-utskottet: Cristian Terheş i stället för Anna Zalewska

- ENVI-utskottet: Annalisa Tardino

- ENVI-utskottet: Giuseppe Milazzo i stället för Ryszard Antoni Legutko

- Särskilda utskottet för cancerbekämpning: Angelo Ciocca

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.

Senaste uppdatering: 25 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy