Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 1k
Pirmadienis, 2021 m. liepos 5 d. - Strasbūras

8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)
Stenograma

Pirmininkas paskelbė TRAN komiteto sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį remiantis šiuo pranešimu:

- TRAN komitetas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2018/1139 nuostatos dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros kompetencijos atlikti Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos funkcijas (COM(2020)0577 – C9-0300/2020 – 2020/0264(COD)) – Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A9-0217/2021).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos iki rytdienos, 2021 m. liepos 6 d., antradienio, vidurnakčio gali raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

Atnaujinta: 2022 m. kovo 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika