Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 6k
Maanantai 5. heinäkuuta 2021 - Strasbourg

10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies ilmoitti, että sen jälkeen kun istuntokausi keskeytettiin torstaina 24. kesäkuuta 2021, hän on allekirjoittanut yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi sekä asetusten (EY) N:o 401/2009 ja (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) (00027/2021/LEX - C9-0246/2021 - 2020/0036(COD)).

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 7. heinäkuuta 2021 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 ja (EU) 2019/817 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse edellytysten vahvistamisesta pääsylle muihin EU:n tietojärjestelmiin Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän tarkoituksia varten (00017/2021/LEX - C9-0252/2021 - 2019/0002(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetusten (EU) 2019/816 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse edellytysten vahvistamisesta pääsylle muihin EU:n tietojärjestelmiin Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän tarkoituksia varten (00016/2021/LEX - C9-0251/2021 - 2019/0001B(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetusten (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse edellytysten vahvistamisesta pääsylle muihin EU:n tietojärjestelmiin Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän tarkoituksia varten (00015/2021/LEX - C9-0250/2021 - 2019/0001A(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta (00058/2021/LEX - C9-0249/2021 - 2018/0250(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi (00057/2021/LEX - C9-0248/2021 - 2018/0249(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta (00056/2021/LEX - C9-0247/2021 - 2018/0248(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä (00051/2021/LEX - C9-0240/2021 - 2018/0138(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston perustamisesta ja asetuksen (EU) 2017/1004 muuttamisesta (00053/2021/LEX - C9-0238/2021 - 2018/0210(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta (00052/2021/LEX - C9-0237/2021 - 2018/0228(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetusten (EU) N:o 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta viisumitietojärjestelmän tarkoituksia varten tapahtuvan muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytysten vahvistamisen osalta (00045/2021/LEX - C9-0213/2021 - 2018/0152B(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EY) N:o 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 ja (EU) 2019/1896 muuttamisesta ja neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 2008/633/YOS kumoamisesta viisumitietojärjestelmän uudistamiseksi (00044/2021/LEX - C9-0212/2021 - 2018/0152A(COD)).

Puheenvuorot:

Sophia in 't Veld ja Nicolaus Fest.

Päivitetty viimeksi: 25. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö