Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2124(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0200/2021

Debatter :

PV 05/07/2021 - 16
CRE 05/07/2021 - 16

Omröstningar :

PV 06/07/2021 - 14
PV 07/07/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0331

Protokoll
XML 6k
Måndagen den 5 juli 2021 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

16. Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020 - Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020 [2020/2124(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Betänkande om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 [2020/2245(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Pedro Silva Pereira och Bas Eickhout redogjorde för betänkandena.

Talare: David Cormand (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande) och Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen).

Talare: Angelika Winzig för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Alin Mituța för Renew-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Eugen Jurzyca för ECR-gruppen, Dimitrios Papadimoulis, för The Left-gruppen, Enikő Győri, grupplös, Ralf Seekatz, Maria Grapini, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Hélène Laporte, Johan Van Overtveldt, Dorien Rookmaker, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant, Henrike Hahn, Siegfried Mureşan och Frances Fitzgerald.

Talare: Valdis Dombrovskis och Werner Hoyer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 6.7.2021 (ändringsförslag), punkt 16 i protokollet av den 6.7.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 14 i protokollet av den 6.7.2021 (ändringsförslag), punkt 2 i protokollet av den 7.7.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 25 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy