Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0259(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0258/2020

Внесени текстове :

A9-0258/2020

Разисквания :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Гласувания :

PV 06/07/2021 - 14

Приети текстове :

P9_TA(2021)0319

Протокол
XML 5k
Понеделник, 5 юли 2021 г. - Страсбург

17. Използване на технологии за обработка на данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн (временна дерогация от Директива 2002/58/ЕО) ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Birgit Sippel представи доклада.

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията).

Изказаха се Christine Anderson (докладчик по становището на комисията FEMM), Javier Zarzalejos, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, и Patrick Breyer, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Jean-Lin Lacapelle, от името на групата ID, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата The Left, Balázs Hidvéghi, независим член на ЕП, Nathalie Colin-Oesterlé, Hilde Vautmans, Assita Kanko, Stelios Kympouropoulos и Loucas Fourlas.

Изказа се Ylva Johansson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7 от протокола от 6.7.2021 г.

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 14 от протокола от 6.7.2021 г.

Последно осъвременяване: 25 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност