Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0259(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0258/2020

Indgivne tekster :

A9-0258/2020

Forhandlinger :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Afstemninger :

PV 06/07/2021 - 14

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0319

Protokol
XML 4k
Mandag den 5. juli 2021 - Strasbourg

17. Anvendelse af teknologier til behandling af data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online (midlertidig undtagelse fra direktiv 2002/58/EF ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Birgit Sippel forelagde betænkningen.

Taler: Ylva Johansson (medlem af Kommissionen).

Talere: Christine Anderson (ordfører for udtalelse fra FEMM), Javier Zarzalejos for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for Renew-Gruppen, og Patrick Breyer for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

Talere: Jean-Lin Lacapelle for ID-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst, for The Left-Gruppen, Balázs Hidvéghi, løsgænger, Nathalie Colin-Oesterlé, Hilde Vautmans, Assita Kanko, Stelios Kympouropoulos og Loucas Fourlas.

Taler: Ylva Johansson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7 i protokollen af 6.7.2021.

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 14 i protokollen af 6.7.2021.

Seneste opdatering: 25. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik