Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0259(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0258/2020

Ingediende teksten :

A9-0258/2020

Debatten :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Stemmingen :

PV 06/07/2021 - 14

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0319

Notulen
XML 4k
Maandag 5 juli 2021 - Straatsburg

17. Gebruik van technologieën voor de verwerking van gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen (tijdelijke afwijking van Richtlijn 2002/58/EG) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen [COM(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Birgit Sippel licht het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christine Anderson (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), Javier Zarzalejos, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, en Patrick Breyer, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Lin Lacapelle, namens de ID-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de Fractie The Left, Balázs Hidvéghi, niet-fractiegebonden lid, Nathalie Colin-Oesterlé, Hilde Vautmans, Assita Kanko, Stelios Kympouropoulos en Loucas Fourlas.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7 van de notulen van 6.7.2021.

Bekendmaking van de uitslag van de stemming: punt 14 van de notulen van 6.7.2021.

Laatst bijgewerkt op: 25 november 2021Juridische mededeling - Privacybeleid