Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0259(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0258/2020

Teksty złożone :

A9-0258/2020

Debaty :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Głosowanie :

PV 06/07/2021 - 14

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0319

Protokół
XML 4k
Poniedziałek, 5 lipca 2021 r. - Strasburg

17. Wykorzystywanie technologii do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2002/58/WE) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Birgit Sippel przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Ylva Johansson (członkini Komisji).

Głos zabrali: Christine Anderson (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Javier Zarzalejos w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy Renew i Patrick Breyer w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jean-Lin Lacapelle w imieniu grupy ID, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy The Left, Balázs Hidvéghi niezrzeszony, Nathalie Colin-Oesterlé, Hilde Vautmans, Assita Kanko, Stelios Kympouropoulos i Loucas Fourlas.

Głos zabrała Ylva Johansson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7 protokołu z dnia 6.7.2021 r.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 14 protokołu z dnia 6.7.2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności