Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0259(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0258/2020

Predkladané texty :

A9-0258/2020

Rozpravy :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Hlasovanie :

PV 06/07/2021 - 14

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0319

Zápisnica
XML 4k
Pondelok, 5. júla 2021 - Štrasburg

17. Používanie technológií na spracovanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (dočasná výnimka zo smernice 2002/58/ES) ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke z niektorých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych komunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Birgit Sippel uviedla správu.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christine Anderson (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Javier Zarzalejos v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew a Patrick Breyer v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jean-Lin Lacapelle v mene skupiny ID, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst, v mene skupiny The Left, Balázs Hidvéghi – nezaradený poslanec, Nathalie Colin-Oesterlé, Hilde Vautmans, Assita Kanko, Stelios Kympouropoulos a Loucas Fourlas.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 6.7.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 14 zápisnice zo dňa 6.7.2021.

Posledná úprava: 25. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia