Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0259(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0258/2020

Ingivna texter :

A9-0258/2020

Debatter :

PV 05/07/2021 - 17
CRE 05/07/2021 - 17

Omröstningar :

PV 06/07/2021 - 14

Antagna texter :

P9_TA(2021)0319

Protokoll
XML 4k
Måndagen den 5 juli 2021 - Strasbourg

17. Användning av teknik för behandling av data i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (tillfälligt undantag från direktiv 2002/58/EG) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller användning av teknik hos leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster för behandling av personuppgifter och andra uppgifter i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet [COM(2020)0568 - C9-0288/2020- 2020/0259(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Birgit Sippel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen).

Talare: Christine Anderson (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Javier Zarzalejos för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, och Patrick Breyer för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Jean-Lin Lacapelle för ID-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Cornelia Ernst, för The Left-gruppen, Balázs Hidvéghi, grupplös, Nathalie Colin-Oesterlé, Hilde Vautmans, Assita Kanko, Stelios Kympouropoulos och Loucas Fourlas.

Talare: Ylva Johansson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 6.7.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 14 i protokollet av den 6.7.2021.

Senaste uppdatering: 25 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy