Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Pondelok, 5. júla 2021 - Štrasburg

18. Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1004 [06975/3/2021 - C9-0224/2021- 2018/0210(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

Gabriel Mato uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Virginijus Sinkevičius (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cláudia Monteiro de Aguiar v mene skupiny PPE, Manuel Pizarro v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny Renew, Francisco Guerreiro v mene skupiny Verts/ALE, Rosanna Conte v mene skupiny ID, Ladislav Ilčić, v mene skupiny ECR, Chris MacManus, v mene skupiny The Left, Dino Giarrusso – nezaradený poslanec, Francisco José Millán Mon, Clara Aguilera, Caroline Roose a Rosa D'Amato.

V rozprave vystúpil Virginijus Sinkevičius.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 6.7.2021.

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 14 zápisnice zo dňa 6.7.2021.

Posledná úprava: 25. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia