Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 5. juuli 2021 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 14.Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt
 15.Tööplaan
 16.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse 2020. aasta aruanne – Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2019. aasta aruanne (arutelu)
 17.Andmetöötlustehnoloogia laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemiseks internetis (ajutine erand direktiivist 2002/58/EÜ) ***I (arutelu)
 18.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ***II (arutelu)
 19.Vana mandri vananemine ning 2020. aasta järgse vananemispoliitikaga seotud võimalused ja probleemid (arutelu)
 20.Avamere tuuleparkide ja muude taastuvenergiasüsteemide mõju kalandussektorile (lühiettekanne)
 21.Kodanikega peetavad dialoogid ja kodanike osalemine ELi otsustusprotsessis (lühiettekanne)
 22.COVID-19 kaubandusaspektid ja mõju (lühiettekanne)
 23.ELi ja NATO koostöö Atlandi-üleste suhete valdkonnas (lühiettekanne)
 24.Parlamendi kodukorra muutmine (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (127 kb) Kohalolijate nimekiri (43 kb) 
 
Protokoll (127 kb) Kohalolijate nimekiri (43 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Kohalolijate nimekiri (12 kb) 
 
Protokoll (246 kb) Kohalolijate nimekiri (75 kb) 
Viimane päevakajastamine: 25. november 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika