Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 5. heinäkuuta 2021 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 14.Ehdotus unionin säädökseksi
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Euroopan investointipankin rahoitustoiminta – vuosikertomus 2020 - Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta – vuosikertomus 2019 (keskustelu)
 17.Teknologiat, joita käytetään tietojen käsittelyyn verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi (tilapäinen poikkeus direktiivistä 2002/58/EY) ***I (keskustelu)
 18.Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto ***II (keskustelu)
 19.Vanha manner ikääntyy – ikääntymispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 20.Merituulipuistojen ja muiden uusiutuvan energian järjestelmien vaikutus kalastusalaan (lyhyt esittely)
 21.Kansalaiskeskustelut ja kansalaisten osallistuminen EU:n päätöksentekoon (lyhyt esittely)
 22.Covid-19:n kauppaan liittyvät näkökohdat ja vaikutukset (lyhyt esittely)
 23.EU:n ja Naton yhteistyö transatlanttisten suhteiden puitteissa (lyhyt esittely)
 24.Parlamentin työjärjestyksen muuttaminen (lyhyt esittely)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (129 kb) Läsnäololista (43 kb) 
 
Pöytäkirja (129 kb) Läsnäololista (43 kb) 
 
Pöytäkirja (75 kb) Läsnäololista (12 kb) 
 
Pöytäkirja (249 kb) Läsnäololista (75 kb) 
Päivitetty viimeksi: 25. marraskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö