Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 5 juli 2021 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.Begäran om upphävande av immunitet
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 14.Förslag till unionsrättsakt
 15.Arbetsplan
 16.Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2020 - Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 (debatt)
 17.Användning av teknik för behandling av data i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet (tillfälligt undantag från direktiv 2002/58/EG) ***I (debatt)
 18.Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden ***II (debatt)
 19.Den gamla kontinentens åldrande – möjligheter och utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 2020 (debatt)
 20.Inverkan på fiskerisektorn av havsbaserade vindkraftsparker och andra system för förnybar energi (kortfattad redogörelse)
 21.Medborgardialoger och medborgarnas deltagande i EU:s beslutsfattande (kortfattad redogörelse)
 22.De handelsrelaterade aspekterna och följderna av covid-19 (kortfattad redogörelse)
 23.Samarbetet mellan EU och Nato mot bakgrund av de transatlantiska förbindelserna (kortfattad redogörelse)
 24.Ändringsförslag till arbetsordningen (kortfattad redogörelse)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (130 kb) Närvarolista (43 kb) 
 
Protokoll (130 kb) Närvarolista (43 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (12 kb) 
 
Protokoll (253 kb) Närvarolista (75 kb) 
Senaste uppdatering: 25 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy