Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 3k
Antradienis, 2021 m. liepos 6 d. - Strasbūras

3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) pranešimai:

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/77/EB, nustatantis likviduojamos EAPB turto, o, užbaigus likvidavimą, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymo daugiametes finansines gaires (COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/76/EB, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones (09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (EB) Nr. 810/2009, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1860, (ES) 2018/1861, (ES) 2019/817 ir (ES) 2019/1896 ir panaikinami Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR siekiant reformuoti Vizų informacinę sistemą (05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 603/2013, (ES) 2016/794, (ES) 2018/1862, (ES) 2019/816 ir (ES) 2019/818, kiek tai susiję su prieigos prie kitų ES informacinių sistemų Vizų informacinės sistemos tikslais sąlygų nustatymu (05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Paulo Rangel (A9-0208/2021).

Atnaujinta: 2022 m. kovo 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika