Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 2k
Torek, 6. julij 2021 - Strasbourg

3. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) poročila

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/77/ES o določitvi večletnih finančnih smernic za upravljanje sredstev ESPJ v likvidaciji in po končani likvidaciji za upravljanje sredstev Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)) - odbor BUDG - Poročevalec: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2003/76/ES o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)) - odbor BUDG - Poročevalec: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (ES) št. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 in (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Odločbe Sveta 2004/512/ES in Sklepa Sveta 2008/633/PNZ zaradi reforme vizumskega informacijskega sistema (05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 in (EU) 2019/818 v zvezi z določitvijo pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene Vizumskega informacijskega sistema (05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

Zadnja posodobitev: 21. januar 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov