Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 10k
Utorak, 6. srpnja 2021. - Strasbourg

4. Instrument za povezivanje Europe 2021. - 2027. ***II - Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže ***II - Sigurnost željeznica i signalizacija: ocjena aktualnog stanja u pogledu uvođenja ERTMS-a (rasprava)
Doslovno izvješće

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014. [06115/2/2021 - C9-0214/2021- 2018/0228(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelji: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Izvješće o sigurnosti željeznica i signalizaciji: ocjena aktualnog stanja u pogledu uvođenja Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) [2019/2191(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Dominique Riquet predstavili su preporuke za drugo čitanje.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Izaskun Bilbao Barandica predstavila je izvješće

Govorila je Adina-Ioana Vălean (povjerenica Komisije).

Govorili su Cristian-Silviu Buşoi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel García Muñoz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Morten Petersen, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Ciarán Cuffe, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Roman Haider, u ime Kluba zastupnika ID-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sandra Pereira, u ime Kluba zastupnika The Left, Mario Furore, nezavisni zastupnik, Barbara Thaler, Miapetra Kumpula-Natri, Jan-Christoph Oetjen, Marie Toussaint, Julie Lechanteux, Izabela-Helena Kloc, Leila Chaibi, Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andris Ameriks, Jakop G. Dalunde, Francesca Donato, Massimiliano Salini, Riho Terras i Jörgen Warborn.

Govorila je Adina-Ioana Vălean.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16 zapisnika od 6.7.2021. (amandmani - A9-0219/2021); točka 16 zapisnika od 6.7.2021. (konačno glasovanje - A9-0181/2021)

Objava rezultata glasovanja: točka 2 zapisnika od 7.7.2021. (amandmani - A9-0219/2021); točka 2 zapisnika od 7.7.2021. (konačno glasovanje - A9-0181/2021).

Predsjedatelj je priopćio da u skladu s člancima 67. i 68. Poslovnika nisu podneseni zahtjevi za odbijanje ni amandmani u vezi sa sljedećim stajalištem Vijeća u prvom čitanju:

- Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije mreže TEN-T [10537/1/2020 - C9-0215/2021- 2018/0138(COD)].

Stajalište Vijeća stoga se smatra odobrenim.

Prijedlog akta time je usvojen (P9_TA(2021)0318).
(Prilog "Rezultati glasovanja", točka 1)

Posljednje ažuriranje: 21. siječnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti